Stacks Image 3
Preise:
Gültig ab 1.November 2021:

Pilates Matte
Pilates Matte Gruppe 5er 50,-€
Pilates Matte Gruppe 10er 90,-€
Einzelne Teilnahme: 12,-€

Pilates Allegro
Pilates Allegro Gruppe 5er: 85,-€
Pilates Allegro Gruppe 10er: 160,-€
Einzelne Teilnahme: 18,-€

Jumping

Jumping 5er Karte: 60,-€
Jumping 10er Karte: 110,-€
Einzelne Teilnahme: 15,-€

Spinning
Spinning 5er Karte: 60,-€
Spinning 10er Karte: 110,-€
Einzelne Teilnahme: 15,-€

Personaltraining
Einzelstunde: 70,- €
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver